ue.jpg

WSPARCIE UNII EUROPEJSKIEJ

 

Zapraszamy do przetargu na dostawę fabrycznie nowego paletyzera:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254838 

 


1. Firma SERWACH sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt: Wdrożenie wyników prac badawczych i wprowadzenie nowego produktu na rynek: kopert/opakowań o podwyższonej trwałości, 3 taśmowych, dedykowanych dla rynku e-commerce w oparciu o zero-emisyjny, zautomatyzowany system odbioru i pakowania produktu.

Cel projektu - podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Serwach Sp.z o.o.sp.k. poprzez wykorzystanie wyników aktywności B+R prowadzonej w firmie oraz prac B+R prowadzonych na zlecenie wnioskodawcy przez ZUT Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych.

Planowane efekty: liczba wprowadzonych innowacji produktowych 2 szt., liczba wprowadzonych innowacji procesowych 2 szt., liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 1 szt.

Wartość projektu: 8 350 000,00 zł netto.

Wkład Funduszy Europejskich: 3 507 000,00 zł netto.2. Firma SERWACH sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt: Wdrożenie w firmie Serwach innowacyjnej technologii produkcji opakowań sklejanych wielopunktowo z zastosowaniem wysokiej jakości nadruku cyfrowego celem oferowania produktów na rynkach europejskich.

Cel projektu - podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Serwach Sp.z o.o.sp.k. poprzez wykorzystanie wyników aktywności B+R prowadzonej w firmie oraz prac B+R prowadzonych na zlecenie wnioskodawcy przez ZUT Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych.

Planowane efekty: liczba wprowadzonych innowacji produktowych 3 szt., liczba wprowadzonych innowacji procesowych 2 szt., liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 1 szt.

Wartość projektu: 8 800 000,00 zł netto.

Wkład Funduszy Europejskich: 3 960 000,00 zł netto.
PONADTO, DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM


W roku 2007 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001 - pracujemy w nim, stale go doskonalimy oraz rozwijamy.

W ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie w firmie Serwach SJ w Goleniowie innowacyjnej technologii sklejania wielopunktowego opakowań tektury w celu rozszerzenia zakresu oferty” (nr.:WNDRPZP.01.01.03-32-030/12) zakupiliśmy sklejarkę.

W ramach projektu pod nazwą "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SERWACH S.J. poprzez zakup innowacyjnej wykrawarki płaskiej automatycznej oraz innowacyjnego plotera do wycinania prototypów" (UDA-RPZP.01.02-32-082/09-00) zakupiliśmy pierwszą wycinarkę Bobst Visioncut oraz ploter do wycinania wzorów.

W ramach projektu "Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych" (RPZP.06.01.00-32-K004/16_UW/S/67/UR/2017/AS) przeprowadziliśmy cykl szkoleń naszej kadry.

Aktualności

23 kwiecień 2018
02 kwiecień 2018
01 marzec 2018

Kontakt

 

Serwach Spółka z o.o. 
Spółka Komandytowa

ul. Maszewska 1 72-100 Goleniów
(Wjazd od ulicy Tartacznej)

Biuro Obsługi Klienta

Poniedziałek - Piątek
w godz. 8:00 - 16:00

tel. +48 91 418 54 77
e-mail: biuro@serwach.com.pl

© Copyright 2020 SERWACH

Szukaj