ue.jpg

WSPARCIE UNII EUROPEJSKIEJ

Wsparcie Unii Europejskiej poprzez regionalne formy pomocy, także przy udziale środków państwa polskiego, stało się znaczącym elementem rozwoju naszej firmy:

W ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie w firmie Serwach SJ w Goleniowie innowacyjnej technologii sklejania wielopunktowego opakowań tektury w celu rozszerzenia zakresu oferty” (nr.:WNDRPZP.01.01.03-32-030/12) zakupiliśmy sklejarkę. Pozwoliło to wprowadzić do oferty nowe produkty: kartony klejone 4 pkt oraz klejone 3pkt o rozkrojach powyżej 1700mm - max 2000mm szerokości rozkroju. Poprzez zastosowanie wysoce skutecznych pasów elastomerowych pozwalających precyzyjnie prowadzić wyrób w maszynie, oraz systemowi wyrównywania wprowadziliśmy udoskonalone kartony 3pkt - eliminując krzywe złożenie oraz o obniżonych krawędziach. Wdrożenie innowacyjnej technologii to także olbrzymi wkład w ochronę środowiska - spadek odpadowości.

W ramach projektu pod nazwą "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SERWACH S.J. poprzez zakup innowacyjnej wykrawarki płaskiej automatycznej oraz innowacyjnego plotera do wycinania prototypów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego praz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (UDA-RPZP.01.02-32-082/09-00) zakupiliśmy pierwszą wycinarkę Bobst Visioncut oraz ploter do wycinania wzorów.

W ramach projektu "Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego (RPZP.06.01.00-32-K004/16_UW/S/67/UR/2017/AS) przeprowadziliśmy cykl szkoleń naszej kadry.
PONADTO, DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM


W roku 2007 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001 - pracujemy w nim, stale go doskonalimy oraz rozwijamy.


Zakupiliśmy pierwszą wycinarkę Bobst Visioncut oraz ploter do wycinania wzorów

Aktualności

23 kwiecień 2018
02 kwiecień 2018
01 marzec 2018

Kontakt

 

Serwach Spółka z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Maszewska 1 72-100 Goleniów
(Wjazd od ulicy Tartacznej)

Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek - Piątek
w godz. 7:00 - 15:00

tel. +48 91 418 54 77
e-mail: biuro@serwach.com.pl

© Copyright 2019 SERWACH

Szukaj